eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"invade" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

invade czasownik

invade + rzeczownik
Kolokacji: 119
invade Kuwait • invade Iraq • invade Poland • invade one's privacy • invade one's territory • invade England • invade France • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
2. invade one's home = najeżdżać czyjś dom invade one's home
3. invade one's body = najeżdżać czyjś ciało invade one's body
4. invade one's space = najeżdżać czyjś przestrzeń invade one's space
5. invade cells = najedź komórki invade cells
7. invade one's life = najeżdżać czyjś życie invade one's life
8. invade one's house = najeżdżać czyjś dom invade one's house
9. invade one's neighbor = najeżdżać czyjś sąsiad invade one's neighbor
(6) mind, dream, decision
Kolokacji: 3
(8) Panama, Nicaragua, Venezuela
Kolokacji: 3
(9) force, troop
Kolokacji: 2
(11) turf, Hollywood
Kolokacji: 2
(12) Dagestan
Kolokacji: 1
(13) capillary, vein
Kolokacji: 2
czasownik + invade
Kolokacji: 5
try to invade • plan to invade • dare invade • begin invading • prepare to invade
invade + przyimek
Kolokacji: 15
invade from • invade in • invade with • invade on • invade by • ...
invade + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 14
successfully invade • eventually invade • repeatedly invaded • suddenly invaded • actually invade • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.