eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"invade" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

invade czasownik

invade + rzeczownik
Kolokacji: 119
invade Kuwait • invade Iraq • invade Poland • invade one's privacy • invade one's territory • invade England • invade France • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
3. invade Earth = najedź Ziemię invade Earth
4. invade China = najedź Chiny invade China
5. invade Cuba = najedź Kubę invade Cuba
6. invade Ireland = najedź Irlandię invade Ireland
7. invade the island = najedź wyspę invade the island
8. invade Spain = dokonaj inwazji na Hiszpanię invade Spain
9. invade Canada = dokonaj inwazji na Kanadę invade Canada
10. invade Taiwan = najedź Tajwan invade Taiwan
11. invade Haiti = najedź Haiti invade Haiti
12. invade America = najedź Amerykę invade America
13. invade Mexico = najedź Meksyk invade Mexico
14. invade Cyprus = najedź Cypr invade Cyprus
15. invade Grenada = dokonaj inwazji na Grenadę invade Grenada
16. invade Israel = dokonaj inwazji na Izrael invade Israel
17. invade Ukraine = dokonaj inwazji na Ukrainę invade Ukraine
18. invade Castile = najedź Kastylia invade Castile
19. invade Australia = najedź Australię invade Australia
(6) mind, dream, decision
Kolokacji: 3
(8) Panama, Nicaragua, Venezuela
Kolokacji: 3
(9) force, troop
Kolokacji: 2
(11) turf, Hollywood
Kolokacji: 2
(12) Dagestan
Kolokacji: 1
(13) capillary, vein
Kolokacji: 2
czasownik + invade
Kolokacji: 5
try to invade • plan to invade • dare invade • begin invading • prepare to invade
invade + przyimek
Kolokacji: 15
invade from • invade in • invade with • invade on • invade by • ...
invade + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 14
successfully invade • eventually invade • repeatedly invaded • suddenly invaded • actually invade • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.