TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"invade one's land" — Słownik kolokacji angielskich

invade one's land kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najeżdżać czyjś ziemia
  1. invade czasownik + land rzeczownik
    Silna kolokacja

    Why do you help the people who invaded your land?