TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"invade one's lands" — Słownik kolokacji angielskich

invade one's lands kolokacja
Popularniejsza odmiana: invade one's land
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najeżdżać czyjś ziemie
  1. invade czasownik + land rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Why do you help the people who invaded your land?