Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"invade one's home" — Słownik kolokacji angielskich

invade one's home kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najeżdżać czyjś dom
  1. invade czasownik + home rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Awful lot of cleaning for someone about to invade your home."

    Podobne kolokacje: