Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"swap homes" — Słownik kolokacji angielskich

swap homes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): domy zamiany
  1. swap czasownik + home rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A Labour think tank suggests old people should swap homes with young families.