Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"nurse homes" — Słownik kolokacji angielskich

nurse homes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): domy pielęgniarki
  1. nurse czasownik + home rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To take that out to schools, nursing homes can strengthen the view of the university.

    Podobne kolokacje: