PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"interview" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

interview czasownik

interview + rzeczownik
Kolokacji: 67
interview witnesses • interview people • interview candidates • interview members • interview women • ...
czasownik + interview
Kolokacji: 9
want to interview • begin interviewing • decline to be interviewed • start interviewing • go to interview • ...
interview + przyimek
Kolokacji: 25
interviewed by • interviewed for • interviewed about • interviewed after • interviewed on • ...
interview + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
interviewed later • interviewed extensively • interviewed separately • personally interview • frequently interviewed • ...

interview rzeczownik

rzeczownik + interview
Kolokacji: 66
telephone interview • television interview • radio interview • job interview • phone interview • newspaper interview • TV interview • ...
interview + rzeczownik
Kolokacji: 27
interview room • interview request • interview process • interview subject • Interview magazine • ...
interview + czasownik
Kolokacji: 47
interview shows • interview suggests • interview takes • interview reveals • interview indicates • interview goes • ...
czasownik + interview
Kolokacji: 65
conduct interviews • include interviews • feature interviews • interview published • grant interviews • give interviews • ...
przymiotnik + interview
Kolokacji: 134
recent interview • exclusive interview • brief interview • separate interview • personal interview • later interview • extensive interview • ...
przyimek + interview
Kolokacji: 21
including interviews • through interviews • from interviews • on interviews • of interviews • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.