"exclusive interview" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wywiad publikowany na prawach wyłączności
  1. exclusive przymiotnik + interview rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You're going to thank me for getting you the exclusive interview with him.

powered by  eTutor logo