PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"interview" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

interview rzeczownik

rzeczownik + interview
Kolokacji: 66
telephone interview • television interview • radio interview • job interview • phone interview • newspaper interview • TV interview • ...
interview + rzeczownik
Kolokacji: 27
interview room • interview request • interview process • interview subject • Interview magazine • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. interview room = pokój przesłuchań interview room
2. interview request = prośba wywiadu interview request
3. interview process = przebieg rozmowy kwalifikacyjnej interview process
6. interview segment = segment wywiadu interview segment
7. interview program = program wywiadu interview program
9. interview show = widowisko wywiadu interview show
interview + czasownik
Kolokacji: 47
interview shows • interview suggests • interview takes • interview reveals • interview indicates • interview goes • ...
czasownik + interview
Kolokacji: 65
conduct interviews • include interviews • feature interviews • interview published • grant interviews • give interviews • ...
przymiotnik + interview
Kolokacji: 134
recent interview • exclusive interview • brief interview • separate interview • personal interview • later interview • extensive interview • ...
przyimek + interview
Kolokacji: 21
including interviews • through interviews • from interviews • on interviews • of interviews • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.