"interview women" — Słownik kolokacji angielskich

interview women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety wywiadu
  1. interview czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    But the press is also allowed to interview men and women in the street.