PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"interview" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

interview czasownik

interview + rzeczownik
Kolokacji: 67
interview witnesses • interview people • interview candidates • interview members • interview women • ...
czasownik + interview
Kolokacji: 9
want to interview • begin interviewing • decline to be interviewed • start interviewing • go to interview • ...
interview + przyimek
Kolokacji: 25
interviewed by • interviewed for • interviewed about • interviewed after • interviewed on • ...
interview + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
interviewed later • interviewed extensively • interviewed separately • personally interview • frequently interviewed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.