"formal interview" — Słownik kolokacji angielskich

formal interview kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny wywiad
  1. formal przymiotnik + interview rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    To a great extent rather than a a formal interview.