"interview celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławy wywiadu
  1. interview czasownik + celebrity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Morgan Waters goes on the road, across the country, interviewing children, ordinary people, and sometimes celebrities as well.

powered by  eTutor logo