"initially" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

initially przysłówek

czasownik + initially
Kolokacji: 525
initially refuse • initially planned • initially intended • initially developed • initially offer • initially appear • initially support • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. initially planned = początkowo zaplanować initially planned
7. initially reported = początkowo poinformować initially reported
10. initially oppose = początkowo sprzeciw się initially oppose
13. initially deny = początkowo zaprzecz initially deny
14. initially assigned = początkowo przydzielić initially assigned
15. initially proposed = początkowo zaproponować initially proposed
17. initially consist = początkowo składaj się initially consist
18. initially designed = początkowo zaprojektować initially designed
20. initially formed = początkowo założyć initially formed
24. initially used = pierwotnie używany initially used
29. initially held = początkowo trzymać initially held
30. initially try = początkowo spróbuj initially try
32. initially called = początkowo zadzwonić initially called
33. initially translated = początkowo przetłumaczyć initially translated
35. initially begin = początkowo zacznij initially begin
36. initially agree = początkowo zgódź się initially agree
39. initially named = początkowo nazwać initially named
40. initially make = początkowo zrób initially make
43. initially say = początkowo powiedz initially say
44. initially built = początkowo zbudować initially built
45. initially based = początkowo oprzeć initially based
46. initially run = początkowo pobiec initially run
49. initially set = początkowo umieść initially set
52. initially go = początkowo pójdź initially go
53. initially resist = początkowo sprzeciw się initially resist
54. initially sell = początkowo sprzedaj initially sell
56. initially lead = początkowo zaprowadź initially lead
58. initially produced = początkowo wyprodukować initially produced
60. initially come = początkowo przyjdź initially come
61. initially scheduled = początkowo zaplanować initially scheduled
64. initially find = początkowo znajdź initially find
65. initially meet = początkowo spotkaj initially meet
66. initially seen = początkowo zobaczony initially seen
71. initially tell = początkowo powiedz initially tell
72. initially founded = początkowo założyć initially founded
73. initially join = początkowo dołącz initially join
75. initially seem = początkowo wydawaj się initially seem
77. initially placed = początkowo umieścić initially placed
80. initially settle = początkowo uspokój się initially settle
81. initially struggle = początkowo walka initially struggle
85. initially drawn = początkowo narysowany initially drawn
86. initially fail = początkowo doznaj niepowodzenia initially fail
88. initially charged = początkowo pobrać opłatę initially charged
91. initially sent = początkowo wysłać initially sent
92. initially show = początkowo pokaż initially show
94. initially equipped = początkowo wyposażyć initially equipped
95. initially referred = początkowo odnieść się initially referred
97. initially move = początkowo rusz się initially move
100. initially hope = początkowo nadzieja initially hope
initially + przymiotnik
Kolokacji: 41
initially reluctant • initially successful • initially available • initially skeptical • initially hesitant • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.