PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"initially oppose" — Słownik kolokacji angielskich

initially oppose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo sprzeciw się
  1. oppose czasownik + initially przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The project has won over some who were initially opposed.