PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"initially write" — Słownik kolokacji angielskich

initially write kolokacja
Popularniejsza odmiana: initially written
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo napisz
  1. write czasownik + initially przysłówek
    Luźna kolokacja

    Hill had initially written the song about her own mother.