PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"initially written" — Słownik kolokacji angielskich

initially written kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo napisany
  1. write czasownik + initially przysłówek
    Silna kolokacja

    Hill had initially written the song about her own mother.