"initially run" — Słownik kolokacji angielskich

initially run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo pobiec
  1. run czasownik + initially przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    It was designed, implemented, and initially run by cultural anthropologists.