ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"initially drawn" — Słownik kolokacji angielskich

initially drawn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo narysowany
  1. draw czasownik + initially przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The team was initially drawn from his mainly Scottish work force.

powered by  eTutor logo