PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"initially opposed" — Słownik kolokacji angielskich

initially opposed kolokacja
Popularniejsza odmiana: initially oppose
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + initially przysłówek
    Silna kolokacja

    The project has won over some who were initially opposed.