BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"implementation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

implementation rzeczownik

rzeczownik + implementation
Kolokacji: 14
policy implementation • software implementation • implementation of programs • reference implementation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. prototype implementation = prototypowe wprowadzenie prototype implementation
  • However almost all of these language implementations are currently incomplete or experimental.
  • Most languages and language implementations do not support a Scheme-like numerical tower.
  • It is the primary target of language implementations.
  • Irony is a parser generator framework for language implementation on the .
  • It was used to "dynamically remove interpreter overhead from language implementations".
  • The engine is designed to allow pluggable language implementations.
  • Various other language implementations are also available.
  • (Appropriate and effective high-level language implementations were not readily available at the time.)
  • Any correct language implementation must then produce exactly the correct outputs on the test suite programs.
  • The chief advantage of this approach to semantic description is that it is easy to determine whether a language implementation passes a test suite.
3. scale implementation = wprowadzenie skali scale implementation
4. custom implementation = wprowadzenie zwyczaju custom implementation
implementation + rzeczownik
Kolokacji: 20
implementation plan • implementation detail • implementation process • implementation strategy • implementation phase • ...
implementation + czasownik
Kolokacji: 19
implementation uses • implementation requires • implementation includes • implementation begins • implementation varies • ...
czasownik + implementation
Kolokacji: 16
delay implementation • include implementation • oversee the implementation • ensure implementation • allow implementation • ...
przymiotnik + implementation
Kolokacji: 54
full implementation • successful implementation • effective implementation • practical implementation • actual implementation • ...
przyimek + implementation
Kolokacji: 16
for implementation • of implementation • in implementation • to the implementation • with the implementation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.