BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"implementation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

implementation rzeczownik

rzeczownik + implementation
Kolokacji: 14
policy implementation • software implementation • implementation of programs • reference implementation • ...
implementation + rzeczownik
Kolokacji: 20
implementation plan • implementation detail • implementation process • implementation strategy • implementation phase • ...
implementation + czasownik
Kolokacji: 19
implementation uses • implementation requires • implementation includes • implementation begins • implementation varies • ...
czasownik + implementation
Kolokacji: 16
delay implementation • include implementation • oversee the implementation • ensure implementation • allow implementation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) ensure, report, encourage
Kolokacji: 3
2. measure policy implementation = wprowadzenie środka polityczne measure policy implementation
3. begin implementation = zacznij wprowadzenie begin implementation
  • British Columbia began loose implementation of 5-1-1 service in late 2009/early 2010.
  • "We're going to aggressively begin implementation of this as soon as possible," he said.
  • France began implementation of a smart card system last year.
  • Züm received funding from the provincial government in 2006 to begin implementation of this system.
  • The government began implementation of its education plan in close cooperation with its allies, particularly Cuba.
  • There began also implementation of a "world view" perspective in the curriculum of higher education.
  • First Defensor, begin implementation of the plasma weapons and prepare a battle plan.
  • Fourth, a commitment to begin implementation of national strategies on sustainable development by 2005.
  • Additionally, you have 30 days to begin implementation.
  • The library began implementation of these services using existing resources and facilities.
4. achieve implementation = osiągnij wprowadzenie achieve implementation
5. await implementation = czekaj na wprowadzenie await implementation
przymiotnik + implementation
Kolokacji: 54
full implementation • successful implementation • effective implementation • practical implementation • actual implementation • ...
przyimek + implementation
Kolokacji: 16
for implementation • of implementation • in implementation • to the implementation • with the implementation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.