"implementation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

implementation rzeczownik

rzeczownik + implementation
Kolokacji: 14
policy implementation • software implementation • implementation of programs • reference implementation • ...
implementation + rzeczownik
Kolokacji: 20
implementation plan • implementation detail • implementation process • implementation strategy • implementation phase • ...
implementation + czasownik
Kolokacji: 19
implementation uses • implementation requires • implementation includes • implementation begins • implementation varies • ...
czasownik + implementation
Kolokacji: 16
delay implementation • include implementation • oversee the implementation • ensure implementation • allow implementation • ...
przymiotnik + implementation
Kolokacji: 54
full implementation • successful implementation • effective implementation • practical implementation • actual implementation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(2) successful, poor
Kolokacji: 2
(4) practical, possible
Kolokacji: 2
(6) open, free, available
Kolokacji: 3
(7) final, eventual
Kolokacji: 2
(12) commercial, technical
Kolokacji: 2
(13) common, standard, joint
Kolokacji: 3
(14) far, physical, timely, phased
Kolokacji: 4
(15) parallel, real-time
Kolokacji: 2
1. parallel implementation = równoległe wprowadzenie parallel implementation
2. real-time implementation = wprowadzenie działające w czasie rzeczywistym real-time implementation
(16) strict, consistent
Kolokacji: 2
przyimek + implementation
Kolokacji: 16
for implementation • of implementation • in implementation • to the implementation • with the implementation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.