BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"implementation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

implementation rzeczownik

rzeczownik + implementation
Kolokacji: 14
policy implementation • software implementation • implementation of programs • reference implementation • ...
implementation + rzeczownik
Kolokacji: 20
implementation plan • implementation detail • implementation process • implementation strategy • implementation phase • ...
implementation + czasownik
Kolokacji: 19
implementation uses • implementation requires • implementation includes • implementation begins • implementation varies • ...
czasownik + implementation
Kolokacji: 16
delay implementation • include implementation • oversee the implementation • ensure implementation • allow implementation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) ensure, report, encourage
Kolokacji: 3
2. measure policy implementation = wprowadzenie środka polityczne measure policy implementation
3. begin implementation = zacznij wprowadzenie begin implementation
4. achieve implementation = osiągnij wprowadzenie achieve implementation
  • Was there any doubt about which party was responsible for failure to achieve full implementation of the resolution?
  • There is much to be done over the next few months to achieve implementation in 1994/5.
  • A few intellectuals support the philosophy, but it has not achieved widespread implementation.
  • We are asking to achieve accurate and honest implementation of what is agreed on.
  • Unfortunately, compliance is vital to achieving successful implementation.
  • To achieve implementation is a long, slow, uneven task.
  • But it was more than three years before any web browser achieved near-full implementation of the specification.
  • I believe that you can achieve implementation of this regulation by 1 September if you accept our amendments.
  • We are emphasising our common ambitions to be active in international forums to achieve full implementation of multilateral obligations.
  • The Services Directive aims to achieve full implementation of the single internal services market.
5. await implementation = czekaj na wprowadzenie await implementation
przymiotnik + implementation
Kolokacji: 54
full implementation • successful implementation • effective implementation • practical implementation • actual implementation • ...
przyimek + implementation
Kolokacji: 16
for implementation • of implementation • in implementation • to the implementation • with the implementation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.