"Effective implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: effective implementation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Skuteczne wdrożenie
  1. effective przymiotnik + implementation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The campaign and its effective implementation was made possible by the participation of women workers.