BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"implementation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

implementation rzeczownik

rzeczownik + implementation
Kolokacji: 14
policy implementation • software implementation • implementation of programs • reference implementation • ...
implementation + rzeczownik
Kolokacji: 20
implementation plan • implementation detail • implementation process • implementation strategy • implementation phase • ...
implementation + czasownik
Kolokacji: 19
implementation uses • implementation requires • implementation includes • implementation begins • implementation varies • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(3) vary, differ
Kolokacji: 2
1. implementation varies = wprowadzenie różni się implementation varies
  • Depending on the country: the purpose, assembly, method and implementation of the group might vary.
  • This implementation varied as US law only required the author and year of publishing.
  • The curriculum and implementation has varied depending upon the state.
  • The implementation of values education varies widely in the district.
  • The implementation of the boycott has varied over time among member states.
  • However, the implementation varies from Unix symbolic links in several ways.
  • However the actual implementation varies quite widely from country to country.
  • The technical implementation of those values may vary, of course.
  • However, the actual implementation of bulk water supply tariffs varies by state.
  • The exact implementation of requirements varies among different districts and councils.
2. implementation differs = wprowadzenie różni się implementation differs
czasownik + implementation
Kolokacji: 16
delay implementation • include implementation • oversee the implementation • ensure implementation • allow implementation • ...
przymiotnik + implementation
Kolokacji: 54
full implementation • successful implementation • effective implementation • practical implementation • actual implementation • ...
przyimek + implementation
Kolokacji: 16
for implementation • of implementation • in implementation • to the implementation • with the implementation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.