KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"immediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediate przymiotnik

immediate + rzeczownik
Kolokacji: 452
immediate attention • immediate effect • immediate vicinity • immediate family • immediate area • immediate action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(9) success, hit, strike
Kolokacji: 3
1. immediate response = natychmiastowa reakcja immediate response
2. immediate answer = niezwłoczna odpowiedź immediate answer
3. immediate reply = natychmiastowa odpowiedź immediate reply
4. immediate feedback = natychmiastowe reakcje immediate feedback
5. immediate reason = natychmiastowy powód immediate reason
6. immediate explanation = natychmiastowe wyjaśnienie immediate explanation
7. immediate term = natychmiastowy termin immediate term
8. immediate sale = natychmiastowa sprzedaż immediate sale
9. immediate agreement = natychmiastowa zgoda immediate agreement
10. immediate statement = natychmiastowe oświadczenie immediate statement
11. immediate announcement = natychmiastowe ogłoszenie immediate announcement
  • There was no immediate announcement from the Israeli side.
  • There was no immediate announcement of plans for the funeral.
  • The Fed has traditionally done this, he added, albeit without an immediate announcement.
  • No immediate announcement was made after the game on Ranford's condition.
  • No immediate public announcement of the plan was contemplated, officials said.
  • Possibly the captain had no ideas along that line either, for he made no immediate announcement of any plan.
  • One detective gave the immediate announcement: "We've found plenty, commissioner."
  • If you are not prepared to make an immediate announcement, I must do so.
  • The immediate announcement of financial support and all the other things the Commission has mentioned today are encouraging.
  • There were no immediate announcements as to what would occupy the building after the store's closure.
12. immediate understanding = natychmiastowe rozumienie immediate understanding
(13) concern, worry, fear
Kolokacji: 3
(20) access, right, claim, call
Kolokacji: 4
(23) change, cash
Kolokacji: 2
(26) successor, replacement, heir
Kolokacji: 3
(28) crisis, emergency, occasion
Kolokacji: 3
(33) question, inquiry
Kolokacji: 2
(34) prospect, foreground
Kolokacji: 2
(36) gratification, satisfaction
Kolokacji: 2
(37) year, entourage, meeting
Kolokacji: 3
(39) survivor, survival
Kolokacji: 2
(48) criticism, fire
Kolokacji: 2
(54) sign, staff, outcry, alarm
Kolokacji: 4
(57) importance, value, urgency
Kolokacji: 3
(62) focus, left
Kolokacji: 2
(63) ceasefire
Kolokacji: 1
(66) independence, emancipation
Kolokacji: 2
(67) pain, symptom, invasion
Kolokacji: 3
(71) attraction, bond, moment
Kolokacji: 3
(77) retaliation, reprisal
Kolokacji: 2
(79) opportunity, hearing
Kolokacji: 2
(80) obstacle, hurdle
Kolokacji: 2
(82) uproar, splash, violence
Kolokacji: 3
(83) disaster, hardship
Kolokacji: 2
(84) cancellation, revocation
Kolokacji: 2
(85) disqualification, eligibility
Kolokacji: 2
(87) descent, extraction
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.