"immediate announcement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe ogłoszenie
  1. immediate przymiotnik + announcement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was no immediate announcement from the Israeli side.

powered by  eTutor logo