"immediate feedback" — Słownik kolokacji angielskich

immediate feedback kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe reakcje
  1. immediate przymiotnik + feedback rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    First, the model is usually used to give immediate feedback to students.

powered by  eTutor logo