"immediate sale" — Słownik kolokacji angielskich

immediate sale kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa sprzedaż
  1. immediate przymiotnik + sale rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Giving over all hopes from a general immediate sale, another project seems to have succeeded.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo