Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"house" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

house rzeczownik

rzeczownik + house
Kolokacji: 502
White House • opera house • manor house • publishing house • auction house • guest house • brick house • row house • carriage house • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. manor house = rezydencja ziemska, dwór, dwór szlachecki manor house
7. guest house = pensjonat, domek gościnny guest house
8. brick house = dom z cegły brick house
9. row house = szeregówka, dom szeregowy row house
10. carriage house = szopa na dorożkę carriage house
14. brokerage house = dom maklerski brokerage house
15. frame house = dom o drewnianej konstrukcji, dom szkieletowy frame house
17. log house = konstrukcja wieńcowa, ściana wieńcowa, konstrukcja węgłowa log house
  • By 1876 a public school was held in a local log house.
  • It was one of the first things he bought for the old log house.
  • His log house down the road is a drug rehabilitation center.
  • He walked to the new log house and stepped inside.
  • She glanced out the door at the new log house.
  • The first school was taught in a small log house about 1833 or 1834.
  • The western section of the log house was built about 1750.
  • There is a small log house located behind the church.
  • There are two basic ways to build a log house.
  • Close up, this might have been seen to be an old log house.
18. Steak House = Befsztyk izba Steak House
19. clapboard house = dom deski szalunkowej clapboard house
21. town house = dom w centrum miasta town house
23. dream house = wymarzony dom dream house
28. tree house = domek na drzewie tree house
29. station house = posterunek policji, komisariat, komenda station house
30. farm house = dom gospodarski farm house
31. clearing house = izba rozrachunkowa (rozliczająca transakcje finansowe między instytucjami) clearing house
32. summer house = altana (w ogrodzie) summer house
33. glass house = paka (areszt wojskowy) glass house
34. meeting house = dom modlitwy (u protestantów) meeting house
35. investment house = dom inwestycyjny investment house
36. country house = posiadłość wiejska, posiadłość na wsi country house
38. U.S. House = USA izba U.S. House
39. court house = budynek sądu court house
41. Maryland House = Maryland izba Maryland House
42. Virginia House = Wirginia izba Virginia House
43. Texas House = Teksas izba Texas House
44. Florida House = Floryda izba Florida House
46. art house = kino studyjne, kino niezależne art house
47. Pennsylvania House = Pensylwania izba Pennsylvania House
48. Massachusetts House = Massachusetts izba Massachusetts House
49. council house = mieszkanie komunalne, mieszkanie kwaterunkowe council house
50. club house = klubu dom club house
51. production house = dom produkcyjny production house
52. family house = dom rodzinny family house
53. tower house = wieża rycerska tower house
54. ice house = dom lodu ice house
55. Nova Scotia House = Nowa Szkocja izba Nova Scotia House
56. House of Blues = Izba Niebieskich House of Blues
57. Louisiana House = Luizjana izba Louisiana House
58. Ohio House = Ohio izba Ohio House
59. Animal House = Zwierzęca izba Animal House
61. Government House = rezydencja gubernatora Government House
62. fraternity house = dom środowiska fraternity house
63. Freedom House = Wolność izba Freedom House
64. London house = Dom londyński London house
65. tea house = dom herbaty tea house
66. Illinois House = Illinois izba Illinois House
67. village house = miejscowy dom village house
68. Somerset House = Somerset izba Somerset House
70. crack house = meta (miejsce, gdzie można zdobyć kokainę) crack house
71. Essex House = Essex izba Essex House
72. Minnesota House = Minnesota izba Minnesota House
74. treasure house = skarbiec (budynek) treasure house
76. power house = dom elektryczny power house
78. Precinct station house = Dom dzielnicy dworcowy Precinct station house
79. style house = dom stylu style house
80. Missouri House = Missouri izba Missouri House
81. printing house = drukarnia, kopiarnia printing house
82. stucco house = dom tynku stucco house
83. building house = dom budynku building house
86. Bush White House = Bush Biały Dom Bush White House
87. Clinton White House = Clinton Biały Dom Clinton White House
88. Vermont House = Vermont izba Vermont House
89. weekend house = dom weekendowy weekend house
91. adobe house = budynek z suszonej cegły adobe house
92. engine house = maszynownia, parowozownia engine house
93. show house = dom pokazowy show house
94. dwelling house = dom mieszkalny dwelling house
95. Georgia House = Georgia izba Georgia House
96. vacation house = dom wakacyjny vacation house
99. century house = dom wieku century house
100. Broadway house = Broadway dom Broadway house
house + rzeczownik
Kolokacji: 262
house arrest • House Republican • House subcommittee • House Speaker • house painter • House Democrat • House Committee • ...
house + czasownik
Kolokacji: 225
house burns • House votes • house belongs • House approves • House passes • House rejects • house stands • house sits • house seems • ...
czasownik + house
Kolokacji: 336
house called • keep house • go to one's house • come to one's house • visit one's house • arrive at one's house • take to one's house • ...
przymiotnik + house
Kolokacji: 443
two-story house • Victorian house • safe house • empty house • Georgian house • three-bedroom house • terraced house • ...
przyimek + house
Kolokacji: 44
to one's house • at one's house • in front of one's house • near one's house • including houses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.