BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"generate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

generate czasownik

generate + rzeczownik
Kolokacji: 224
generate revenue • generate electricity • generate interest • generate power • generate controversy • generate income • generate heat • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
  • But to pay for it, the team will have to generate a lot more revenue.
  • "Most would rather open another store and generate more revenue."
  • Who needs to generate more revenue just to give it away?
  • Yeah, but does it generate enough revenue to make everyone whole?
  • Even used together, they would not generate enough revenue, the commission says.
  • A job's a job, and you need to generate revenue to keep it.
  • For the next few years, the industry is expected to generate annual revenue of at least $1 billion.
  • In the late 1980s, the Japanese government was generating significant revenues of about $12 billion per year.
  • The Group generated annual revenues of over € 922.6 million in 2010.
  • An increase in the players' share of player generated revenue from 25% to 30%.
7. generate heat = wytwarzaj ciepło generate heat
9. generate energy = wydzielaj energię generate energy
10. generate publicity = tworzyć rozgłos generate publicity
11. generate excitement = doprowadź do radosnego podniecenia generate excitement
14. generate support = wytwórz wsparcie generate support
18. generate returns = wytwórz powroty generate returns
19. generate several percent = wytwarzać kilka procent generate several percent
20. generate cash = przynieś gotówkę generate cash
21. generate attention = wytwórz uwagę generate attention
23. generate waves = spowoduj fale generate waves
24. generate ideas = wytwórz pomysły generate ideas
25. ability to generate = umiejętność wytworzenia ability to generate
26. generate growth = spowoduj rozwój generate growth
27. generate a lot = wytwórz dużo generate a lot
28. generate enthusiasm = wywołaj entuzjazm generate enthusiasm
31. generate millions = wytwórz miliony generate millions
32. generate business = doprowadź do biznesu generate business
34. generate data = generuj dane generate data
35. generate code = wytwórz kod generate code
36. generate traffic = zwiększ ruch uliczny generate traffic
37. generate criticism = wytwórz krytykę generate criticism
38. generate animal models = wytwórz zwierzęcych modelów generate animal models
40. generate wealth = doprowadź do bogactwa generate wealth
41. generate results = spowoduj skutki generate results
43. generate funds = przynieś fundusze generate funds
46. generate a deal = wytwórz umowę generate a deal
47. generate reports = generuj raporty generate reports
48. generate opposition = generuj opozycję generate opposition
49. generate savings = przynieś oszczędności generate savings
50. generate thousands = wytwórz tysiące generate thousands
51. generate lift = wytwórz windę generate lift
52. generate several megawatts = wytwórz kilka megawatów generate several megawatts
czasownik + generate
Kolokacji: 11
expected to generate • help generate • used to generate • fail to generate • continue to generate • ...
generate + przyimek
Kolokacji: 37
generated by • generated within • generated during • generate through • generate from • ...
generate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
automatically generate • randomly generated • finitely generated • internally generated • actually generate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.