Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"generate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

generate czasownik

generate + rzeczownik
Kolokacji: 224
generate revenue • generate electricity • generate interest • generate power • generate controversy • generate income • generate heat • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
7. generate heat = wytwarzaj ciepło generate heat
9. generate energy = wydzielaj energię generate energy
10. generate publicity = tworzyć rozgłos generate publicity
11. generate excitement = doprowadź do radosnego podniecenia generate excitement
  • Since 1975, our economy has generated nearly two million new jobs per year.
  • Others say green technology will generate new jobs and help the economy.
  • We need the economic growth that will generate jobs and a better quality of life.
  • "But right now there is not enough economic activity to generate new jobs."
  • The report suggests that the plan would generate 700 to 1,700 jobs.
  • Since early 1992, America has generated 12.3 million net new jobs.
  • Since 1993, the automobile industry has generated more than 67,800 new jobs in the state.
  • He said the project would also generate 600 retail jobs.
  • What good is a recovery if it does not generate enough jobs?
  • After the president's speech on Tuesday, administration officials said the tax cut plan would generate 2.1 million new jobs over three years.
14. generate support = wytwórz wsparcie generate support
18. generate returns = wytwórz powroty generate returns
19. generate several percent = wytwarzać kilka procent generate several percent
20. generate cash = przynieś gotówkę generate cash
21. generate attention = wytwórz uwagę generate attention
23. generate waves = spowoduj fale generate waves
24. generate ideas = wytwórz pomysły generate ideas
25. ability to generate = umiejętność wytworzenia ability to generate
26. generate growth = spowoduj rozwój generate growth
27. generate a lot = wytwórz dużo generate a lot
28. generate enthusiasm = wywołaj entuzjazm generate enthusiasm
31. generate millions = wytwórz miliony generate millions
32. generate business = doprowadź do biznesu generate business
34. generate data = generuj dane generate data
35. generate code = wytwórz kod generate code
36. generate traffic = zwiększ ruch uliczny generate traffic
37. generate criticism = wytwórz krytykę generate criticism
38. generate animal models = wytwórz zwierzęcych modelów generate animal models
40. generate wealth = doprowadź do bogactwa generate wealth
41. generate results = spowoduj skutki generate results
43. generate funds = przynieś fundusze generate funds
46. generate a deal = wytwórz umowę generate a deal
47. generate reports = generuj raporty generate reports
48. generate opposition = generuj opozycję generate opposition
49. generate savings = przynieś oszczędności generate savings
50. generate thousands = wytwórz tysiące generate thousands
51. generate lift = wytwórz windę generate lift
52. generate several megawatts = wytwórz kilka megawatów generate several megawatts
czasownik + generate
Kolokacji: 11
expected to generate • help generate • used to generate • fail to generate • continue to generate • ...
generate + przyimek
Kolokacji: 37
generated by • generated within • generated during • generate through • generate from • ...
generate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
automatically generate • randomly generated • finitely generated • internally generated • actually generate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.