"generate several money" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: generate money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytwarzać kilka pieniądze
  1. generate czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The government can generate money from a lot of other areas.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo