"generate money" — Słownik kolokacji angielskich

generate money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynieś pieniądze
  1. generate czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The government can generate money from a lot of other areas.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo