BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"generate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

generate czasownik

generate + rzeczownik
Kolokacji: 224
generate revenue • generate electricity • generate interest • generate power • generate controversy • generate income • generate heat • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
  • Since the late 1940s the university has generated its own electricity.
  • At night, the city seems to generate its own electricity.
  • "People are beginning to look for and find ways to generate their own electricity," he said.
  • The thing is, they have no right to expect someone else to generate their electricity for them.
  • "They have no way to generate electricity on their own."
  • It might even be hot enough to heat water and generate electricity!
  • They will generate enough electricity to power 20 to 25 average homes.
  • We have no time to worry about generating our own electricity for later.
  • These produce heat and hot water but, in addition, they also generate electricity.
  • Wind power has a few benefits over more common ways to generate electricity.
7. generate heat = wytwarzaj ciepło generate heat
9. generate energy = wydzielaj energię generate energy
10. generate publicity = tworzyć rozgłos generate publicity
11. generate excitement = doprowadź do radosnego podniecenia generate excitement
14. generate support = wytwórz wsparcie generate support
18. generate returns = wytwórz powroty generate returns
19. generate several percent = wytwarzać kilka procent generate several percent
20. generate cash = przynieś gotówkę generate cash
21. generate attention = wytwórz uwagę generate attention
23. generate waves = spowoduj fale generate waves
24. generate ideas = wytwórz pomysły generate ideas
25. ability to generate = umiejętność wytworzenia ability to generate
26. generate growth = spowoduj rozwój generate growth
27. generate a lot = wytwórz dużo generate a lot
28. generate enthusiasm = wywołaj entuzjazm generate enthusiasm
31. generate millions = wytwórz miliony generate millions
32. generate business = doprowadź do biznesu generate business
34. generate data = generuj dane generate data
35. generate code = wytwórz kod generate code
36. generate traffic = zwiększ ruch uliczny generate traffic
37. generate criticism = wytwórz krytykę generate criticism
38. generate animal models = wytwórz zwierzęcych modelów generate animal models
40. generate wealth = doprowadź do bogactwa generate wealth
41. generate results = spowoduj skutki generate results
43. generate funds = przynieś fundusze generate funds
46. generate a deal = wytwórz umowę generate a deal
47. generate reports = generuj raporty generate reports
48. generate opposition = generuj opozycję generate opposition
49. generate savings = przynieś oszczędności generate savings
50. generate thousands = wytwórz tysiące generate thousands
51. generate lift = wytwórz windę generate lift
52. generate several megawatts = wytwórz kilka megawatów generate several megawatts
czasownik + generate
Kolokacji: 11
expected to generate • help generate • used to generate • fail to generate • continue to generate • ...
generate + przyimek
Kolokacji: 37
generated by • generated within • generated during • generate through • generate from • ...
generate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
automatically generate • randomly generated • finitely generated • internally generated • actually generate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.