BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(3) way, voice, mood
Kolokacji: 3
1. funny way = zabawna droga funny way
2. funny voice = dziwny głos funny voice
  • What a funny, pretty voice she had on the telephone.
  • Gretel asked, in a funny voice I'd get used to eventually.
  • Suit 2: "Who was that other guy with the funny voice?"
  • The way you used to tell it, with the funny voices?
  • Perhaps she's taken offence, even though I was obviously putting on a funny voice.
  • Maybe now she just thinks that I've got a funny voice?
  • I will tell you something to keep stored among the funny voices in your head.
  • "My dad decided not to come," she said in a funny voice.
  • Obviously she was still at an age to be amused by funny voices.
  • They knew it was all funny because of the funny voice he put on.
3. funny mood = zabawny nastrój funny mood
(5) stuff, bone, paper, material
Kolokacji: 4
(13) hat, clothes, costume
Kolokacji: 3
(15) comedy, sitcom
Kolokacji: 2
(16) money, accent, smile, cameo
Kolokacji: 4
(20) car, angle
Kolokacji: 2
(21) portrait, portrayal
Kolokacji: 2
(22) riff, phrase
Kolokacji: 2
(23) ad, commercial
Kolokacji: 2
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.