BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"exceedingly funny" — Słownik kolokacji angielskich

exceedingly funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezmiernie zabawny
  1. exceedingly przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Loath to part with their two clever little players, the company produced some exceedingly funny pictures enacted entirely by children about fourteen or fifteen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo