"funny voice" — Słownik kolokacji angielskich

funny voice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny głos
  1. funny przymiotnik + voice rzeczownik
    Luźna kolokacja

    What a funny, pretty voice she had on the telephone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo