BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"funny mood" — Słownik kolokacji angielskich

funny mood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny nastrój
  1. funny przymiotnik + mood rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She felt she was in a mood, not funny, but strange.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo