"extremely funny" — Słownik kolokacji angielskich

extremely funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykle zabawny
  1. extremely przysłówek + funny przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Understanding the fine points of this plan is not essential to finding the movie extremely funny.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo