"fold" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fold czasownik

fold + rzeczownik
Kolokacji: 10
fold one's arms • fold one's hands • fold one's wings • fold the paper • fold one's legs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. fold one's arms = skrzyżować ramiona fold one's arms
  • Again he stood back and folded his arms behind him.
  • We came to a stop in front of him, then I folded my arms.
  • He folded his long arms and looked at us for a while.
  • She folded her arms across the back of the chair.
  • She stopped behind the young woman and folded her arms.
  • She folded her arms, as if to say that this was his last chance.
  • Then he folded his arms and walked slowly around the room.
  • The other woman folded her arms and looked out the window.
  • He folded his arms and looked at her in a new light.
  • She folded her arms, looking at him with new interest.
2. fold one's hands = założyć dłonie, składać dłonie, składać ręce fold one's hands
3. fold one's wings = składać czyjś skrzydła fold one's wings
4. fold the paper = złóż papier fold the paper
fold + przyimek
Kolokacji: 35
fold into • fold up • fold across • fold over • fold down • ...
fold + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
neatly folded • carefully fold • fold tightly • folded together • folded away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.