"fold" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fold czasownik

fold + rzeczownik
Kolokacji: 10
fold one's arms • fold one's hands • fold one's wings • fold the paper • fold one's legs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. fold one's arms = skrzyżować ramiona fold one's arms
2. fold one's hands = założyć dłonie, składać dłonie, składać ręce fold one's hands
3. fold one's wings = składać czyjś skrzydła fold one's wings
4. fold the paper = złóż papier fold the paper
  • He made the decision to fold the paper in 1951.
  • I folded the paper and set it on the table.
  • He folded the paper back and read the story with interest.
  • He folded the paper and gave her his full, serious attention.
  • I stop on the side street and fold the paper back.
  • I folded the paper and put it to one side.
  • She folded the paper in her hands and considered it for a while.
  • It might be interesting to fold the paper in different ways.
  • She folded the paper in half and passed it across to me.
  • She folded the paper in half and told herself she'd get to it later.
fold + przyimek
Kolokacji: 35
fold into • fold up • fold across • fold over • fold down • ...
fold + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
neatly folded • carefully fold • fold tightly • folded together • folded away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.