"family" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

family rzeczownik

rzeczownik + family
Kolokacji: 303
peasant family • Addams Family • Kennedy family • farming family • merchant family • host family • daisy family • farm family • ...
family + rzeczownik
Kolokacji: 453
family member • family history • family farm • family tree • family value • family tradition • family income • family affair • ...
family + czasownik
Kolokacji: 355
family moves • family residing • family lives • family owns • family flees • family emigrates • family gathers • family relocates • ...
czasownik + family
Kolokacji: 352
family settled • work families • help families • assist families • include families • house families • serve families • provide families • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. family settled = rodzina ustaliła się family settled
27. get one's family = dostawać czyjś rodzina get one's family
31. join one's family = dołączać czyjś rodzina join one's family
32. stay with one's family = zostawać czyjś rodzina stay with one's family
34. meet one's family = spotykać czyjś rodzina meet one's family
37. save one's family = oszczędzać czyjś rodzina save one's family
38. put one's family = kłaść czyjś rodzina put one's family
39. abandon one's family = zapamiętanie czyjś rodzina abandon one's family
42. want one's family = chcieć czyjś rodzina want one's family
44. focus on one's family = nacisk na czyjś rodzina focus on one's family
45. come with one's family = być podawanym w zestawie czyjś rodzina come with one's family
46. make for one's family = kierować się czyjś rodzina make for one's family
49. love one's family = miłość czyjś rodzina love one's family
50. emigrate with one's family = emigrować z czyjś rodzina emigrate with one's family
51. build for one's family = budować dla czyjś rodzina build for one's family
52. share with one's family = część z czyjś rodzina share with one's family
53. talk about one's family = rozmawiać czyjś rodzina talk about one's family
54. hold one's family = trzymać czyjś rodzina hold one's family
55. attract families = przyciągnij rodziny attract families
56. ask one's family = pytać czyjś rodzina ask one's family
58. happen to one's family = zdarzać się czyjś rodzina happen to one's family
59. lead one's family = prowadzić czyjś rodzina lead one's family
60. describe one's family = opisywać czyjś rodzina describe one's family
61. consist of several families = składaj się z kilku rodzin consist of several families
62. murder one's family = rodzina zabójstwa pierwszego stopnia murder one's family
64. family headed = rodzina była na czele family headed
65. return with one's family = powrót z czyjś rodzina return with one's family
66. make to one's family = robić aby czyjś rodzina make to one's family
67. go with one's family = iść czyjś rodzina go with one's family
68. follow one's family = następować czyjś rodzina follow one's family
69. leave with one's family = zostawiać czyjś rodzina leave with one's family
70. place in one's family = miejsce w czyjś rodzina place in one's family
71. grow up in a family = urośnij w rodzinie grow up in a family
72. threaten one's family = grozić czyjś rodzina threaten one's family
73. show one's family = pokazywać czyjś rodzina show one's family
74. know to one's family = wiedzieć aby czyjś rodzina know to one's family
75. work for one's family = praca dla czyjś rodzina work for one's family
76. offer for one's families = proponować czyjś rodziny offer for one's families
77. encourage families = pobudź rodziny encourage families
78. settle with one's family = rozstrzygać czyjś rodzina settle with one's family
79. travel with one's family = podróż z czyjś rodzina travel with one's family
80. meet with one's family = spotykać się czyjś rodzina meet with one's family
81. contact one's family = kontaktować się czyjś rodzina contact one's family
82. immigrate with one's family = sprowadzać z czyjś rodzina immigrate with one's family
83. miss one's family = opuszczać czyjś rodzina miss one's family
85. receive from one's family = otrzymywać czyjś rodzina receive from one's family
87. flee with one's family = uciekać z czyjś rodzina flee with one's family
88. use one's family = używać czyjś rodzina use one's family
89. say to one's family = mówić czyjś rodzina say to one's family
90. take from one's family = brać czyjś rodzina take from one's family
91. talk to one's family = rozmawiać czyjś rodzina talk to one's family
93. cause one's family = powodować czyjś rodzina cause one's family
98. aim at families = cel przy rodzinach aim at families
99. write to one's family = pisać aby czyjś rodzina write to one's family
100. drive one's family = jazda czyjś rodzina drive one's family
przymiotnik + family
Kolokacji: 421
entire family • wealthy family • whole family • Jewish family • noble family • extended family • low-income family • immediate family • ...
przyimek + family
Kolokacji: 50
per family • among families • of families • without family • to one's family • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.