"tell one's family" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's family kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś rodzina
  1. tell czasownik + family rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Tell your family by all means, but let everyone else believe what they read.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo