"help families" — Słownik kolokacji angielskich

help families kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc rodziny
  1. help czasownik + family rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some men trying to help their families were turned away.

powered by  eTutor logo