"family settled" — Słownik kolokacji angielskich

family settled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzina ustaliła się
  1. settle czasownik + family rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The number of families so settled is said to be 148.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo