"put families" — Słownik kolokacji angielskich

put families kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's family
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położone rodziny
  1. put czasownik + family rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And he had already put his family through so much.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo