ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"family" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

family rzeczownik

rzeczownik + family
Kolokacji: 303
peasant family • Addams Family • Kennedy family • farming family • merchant family • host family • daisy family • farm family • ...
family + rzeczownik
Kolokacji: 453
family member • family history • family farm • family tree • family value • family tradition • family income • family affair • ...
family + czasownik
Kolokacji: 355
family moves • family residing • family lives • family owns • family flees • family emigrates • family gathers • family relocates • ...
czasownik + family
Kolokacji: 352
family settled • work families • help families • assist families • include families • house families • serve families • provide families • ...
przymiotnik + family
Kolokacji: 421
entire family • wealthy family • whole family • Jewish family • noble family • extended family • low-income family • immediate family • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. Jewish family = Żydowska rodzina Jewish family
6. noble family = rodzina szlachecka noble family
7. extended family = rodzina wielopokoleniowa, rodzina poszerzona extended family
8. low-income family = rodzina o niskich dochodach low-income family
9. immediate family = bliska rodzina, bliscy krewni, najbliższa rodzina, najbliżsi krewni immediate family
10. aristocratic family = arystokratyczna rodzina aristocratic family
12. working-class family = klasa robotnicza rodzina working-class family
13. dysfunctional family = rodzina dysfunkcyjna, patologiczna rodzina dysfunctional family
15. nuclear family = rodzina dwupokoleniowa, podstawowa komórka rodzinna nuclear family
16. imperial family = rodzina cesarska imperial family
17. royal family = rodzina królewska royal family
18. loving family = kochająca rodzina loving family
19. affluent family = zamożna rodzina affluent family
20. bereaved family = rodzina zmarłego rodzina bereaved family
21. foster family = rodzina zastępcza foster family
22. middle-income family = średniozamożna rodzina middle-income family
23. well-to-do family = ludzie zamożni rodzina well-to-do family
25. traditional family = tradycyjna rodzina traditional family
26. average family = średnia rodzina average family
27. large family = duża rodzina large family
28. American family = Amerykańska rodzina American family
29. happy family = szczęśliwa rodzina happy family
31. Italian family = Włoska rodzina Italian family
34. rich family = bogata rodzina rich family
35. Irish family = Irlandzka rodzina Irish family
36. influential family = istotna rodzina influential family
37. young family = młoda rodzina young family
38. single family = jedna rodzina single family
39. Muslim family = Muzułmańska rodzina Muslim family
41. big family = duża rodzina big family
42. white family = biała rodzina white family
43. small family = mała rodzina small family
44. musical family = muzyczna rodzina musical family
45. new family = nowa rodzina new family
46. local family = lokalna rodzina local family
47. powerful family = potężna rodzina powerful family
48. only family = jedyna rodzina only family
49. German family = Niemiecka rodzina German family
50. real family = rzeczywista rodzina real family
51. great family = znaczna rodzina great family
52. different family = inna rodzina different family
53. French family = Francuska rodzina French family
54. ancient family = starożytna rodzina ancient family
55. good family = dobra rodzina good family
56. famous family = sławny ród famous family
57. political family = polityczna rodzina political family
58. human family = rodzina ludzka human family
59. needy family = ubodzy rodzina needy family
60. Chinese family = Chińska rodzina Chinese family
61. close family = bliska rodzina, bliscy krewni, najbliższa rodzina, najbliżsi krewni close family
62. important family = ważna rodzina important family
63. Christian family = Chrześcijańska rodzina Christian family
64. distinguished family = dystyngowana rodzina distinguished family
65. prosperous family = dobrze prosperująca rodzina prosperous family
66. troubled family = zmartwiona rodzina troubled family
68. Russian family = Rosyjska rodzina Russian family
69. typical family = typowa rodzina typical family
71. impoverished family = zubożała rodzina impoverished family
72. religious family = religijna rodzina religious family
73. little family = mało rodziny little family
74. extinct family = zapomniana rodzina extinct family
75. rural family = wiejska rodzina rural family
76. Roman family = Rzymianin rodzina Roman family
77. Indian family = Indyjska rodzina Indian family
78. strong family = silna rodzina strong family
79. grieving family = rozpaczając po rodzinie grieving family
81. moderate-income family = umiarkowany-dochód rodzina moderate-income family
82. middle class family = rodzina właściwa dla klasy średniej middle class family
83. Spanish family = Hiszpańska rodzina Spanish family
84. Polish family = Polska rodzina Polish family
85. low income family = niski dochód rodzina low income family
86. individual family = oddzielna rodzina individual family
87. Dutch family = Holenderska rodzina Dutch family
88. broken family = rozbita rodzina broken family
89. Hispanic family = Iberyjska rodzina Hispanic family
90. close-knit family = zżyta rodzina, bliska sobie rodzina close-knit family
91. Japanese family = Japońska rodzina Japanese family
92. Protestant family = Protestancka rodzina Protestant family
93. separate family = oddzielna rodzina separate family
94. original family = pierwotna rodzina original family
95. African-American family = Afrykański-Amerykanin rodzina African-American family
96. two-parent family = dwa-macierzysty rodzina two-parent family
97. upper-class family = arystokratyczna rodzina upper-class family
98. English family = Angielska rodzina English family
99. princely family = książęca rodzina princely family
100. taxonomic family = taksonomiczna rodzina taxonomic family
przyimek + family
Kolokacji: 50
per family • among families • of families • without family • to one's family • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.